Zakres działania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów obejmuje przede wszystkim:

-        kształtowanie budżetu Gminy i jego realizacji,

-        kształtowanie polityki dochodowej Gminy, w tym w szczególności pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł,

-        proponowanie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych,

-        określanie kierunków rozwoju gospodarczego Gminy,

-        opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy i jego zmian,

-        opiniowanie działalności gospodarki komunalnej, w tym także planu remontów,

-        opiniowanie planowanych inwestycji gminnych i wyrażanie opinii w sprawie priorytetów w tym zakresie.

 

W skład w/w komisji wchodzą następujący radni:

1. KWIATKOWSKI MAREK                       - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

2. BEDNARZ DARIUSZ

3. BIRECKI PAWEŁ

4. GAJEWSKA AGNIESZKA

5. GAJEWSKI DARIUSZ

6. GUL AGNIESZKA

7. PAWLAK BOGUMIŁA

8. ZĄBKOWSKI KAMIL

 

 

 do góry