Nasza gmina to doskonałe miejsce dla lokalizacji inwestycji.

- korzystne położenie geograficzne,

- dostępne tereny inwestycyjne,

- dobrze rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych,

- gmina akrakcyjna do życia,

- bogactwo dziedzictwa kulturowego,

- bardzo dobrze zachowane tereny zielone,

- bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura/baza sportowa,

- wiele atrakcji turystycznych,

- bliskość ośrodków akademickich.

 do góry