Data wydruku: 2024-07-18 22:30:29

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Wydziały UM

Nr pok.

Telefony Urzędu Miejskiego w Grodkowie

Nr tel.

31 Wydział Organizacyjny – Kierownik – Grzegorz Solski 77 4040 335

20

Sekretariat Burmistrza                                                             fax 77 415 5516

77 4040 321

31

Kadry

77 4040 317

24

Biuro Rady Miejskiej

77 4040 339

10

Biuro obsługi Klienta i Ewidencja Przedsiębiorców

77 4040 313

15a Wydział Finansowy – Kierownik - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn 77 4040 316

15

Budżet i finanse

77 4040 348

11

Kasa

77 4040 334

12 Wydział Podatków i Opłat – Kierownik – Agnieszka Solska 77 4040 328

12

Podatki i opłaty miejskie

77 4040 347

16

Podatki i opłaty wiejskie, od środków transportu

77 4040 350

4

Podatki i opłaty za odpady

77 4040 329

18 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- Kierownik - Ireneusz Dyła 77 4040 319

18

Sprawy drogowe

77 4040 333

17

Gospodarka komunalna

77 4040 332

17

Ochrona środowiska

77 4040 307

4

Gospodarka Odpadami

77 4040 315

1 Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik Katarzyna Pilichiewicz 77 4040 346

1

Ewidencja ludności

77 4040 351

77 4040 325

1

Dowody osobiste

25

Ochotnicza Straż Pożarna

77 4040 341

25

Sprawy Wojskowe i Obrony Cywilnej

34 Wydz. Gospodarki Gruntami i Rolnictwa – Kierownik -  Marzena Ostachowska-Błoch 77 4040 326

34

Obrót terenami w mieście

77 40 40 302

33

Sprawy rolne, świetlice wiejskie

77 4040 336

33

Obrót terenami na wsi, użytkowanie wieczyste

77 4040 337

37a Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej – Kierownik - Kamila Rademacher

37

Inwestycje

77 4040 343

37

Inwestycje

77 4040 310

38b

Planowanie Przestrzenne

77 4040 309

38

Zagospodarowanie Przestrzenne

77 4040 312

39

Pozyskiwanie Środków Unijnych

77 4040 318

39

Zamówienia Publiczne

77 4040 308

32 Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Barbara Knap 77 4040 349
38a Promocja Gminy - Dorota Zawadzka 77 4040 345
38 Energetyk Gminny - Arkadiusz Broda 77 40 40 344

 

Komendant Straży Miejskiej – Paweł Borkowski                            fax 77 415 71 29 77 415 71 26

784 079 153

Strażnicy Miejscy