Data wydruku: 2021-04-21 22:42:39

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Rada Miejska

Radni

1. DEMSKA Jadwiga - Przewodnicząca Rady

2. GUL Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego

3. GAJEWSKI Dariusz - Zastępca Przewodniczącego

4. BEDNARZ Dariusz

5. BIRECKI Paweł

6. BUDZIK Alicja

7. JOŃCZYK Ryszard

8. KWIATKOWSKI Marek

9. MAŚLANKA Czesław

10. OWSIŃSKI Krzysztof

11. PAWLAK Bogumiła

12. SZUCHTA Jolanta

13. WASILENKO-MIKUTA Agata

14. ZĄBKOWSI KamilRadni Kadencji 2018-2023 i okręgi wyborcze z jakich zostali wybrani