Data wydruku: 2024-06-23 07:59:52

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Kierownictwo Urzędu

Burmistrz Grodkowa
Miłosz Krok

Kontakt:

tel.: 77 40 40 321
e-mail: sekretariat@grodkow.pl

Burmistrz przyjmuje mieszkańców:
w poniedziałki od godz. 14.00 do 15.15

Zastępca Burmistrza Grodkowa
Anna Pasierbek

Kontakt:

tel.: 77 40 40 321
e-mail: z-ca.burmistrza@grodkow.pl

Zastępca Burmistrza przyjmuje mieszkańców:
w czwartki od godz. 13.00 do 15.00

Sekretarz Gminy
Andrzej Romian
tel. 77 40 40 324
sekretarz@grodkow.pl


Skarbnik Gminy
Filomena Zeman
tel. 77 40 40 327
skarbnik@grodkow.pl