Data wydruku: 2024-07-18 22:42:01

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Język migowy w urzędzie

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mają prawo do :

Korzystania z pomocy osoby przybranej w celu załatwienia sprawy.

Kontaktu z Urzędem za pośrednictwem :

  1. faksu – numer  77 415 55 16
  2. poczty elektronicznej – adres e-mail: um@grodkow.pl
  3. Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.