Data wydruku: 2021-04-17 08:14:49

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków

LPR 1 2
LPR 1 2

Burmistrz Grodkowa zaprasza do konsultacji społecznych aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grodków.

Konsultacje społeczne trwać będą od 17.03 do 07.04.2021r. przez 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na platformie internetowej Gminy Grodków: www.grodkow.pl, http://www.grodkow.pl/261-bip.html

Zachęcamy wszystkich interesariuszy Programu Rewitalizacji do zapoznania się z treścią aktualizowanego dokumentu:

- w Urzędzie Miejskim w Grodkowie,  w godzinach pracy urzędu,

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Miejskiego w Grodkowie pod adresem https://www.grodkow.pl/pl/241-ogloszenia/10709-2021.html#tresc

 

Wypełniony formularz uwag należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: p.grabowska@grodkow.pl lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków