Data wydruku: 2021-04-17 07:24:25

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Program profilaktyki raka piersi

  • Badania w ramach programu

W ramach programu wykonuje się mammografię, a w przypadku nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego, pacjentka kierowana jest do etapu pogłębionej diagnostyki, w ramach której lekarz może zlecić dodatkową mammografię, usg piersi, biopsję.

  • Kto może skorzystać z programu

Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka (rak piersi wśród członków rodziny - u matki, siostry lub córki, mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2).

Programem badań profilaktycznych nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym (pacjentki te są już w trakcie leczenia lub pod kontrolą onkologiczną).

  • Jak skorzystać z badania mammograficznego

Badania wykonywane są w niżej podanych ośrodkach stacjonarnych – przychodniach lub szpitalach oraz w mammobusach. Nie jest wymagane skierowanie.

Badanie na terenie Gminy Grodków zostanie przeprowadzone w dniu 8 kwietnia 2021r. (czwartek) na ul. Kasztanowej 16 w Grodkowie (przy Ośrodku Kultury i Rekreacji) w godzinach 9.00-16.00