Data wydruku: 2024-07-13 06:40:56

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców gminy Grodków

Wsparcie psychologiczne dla mieszkańców gminy Grodków.

 

 

Informujemy mieszkańców gminy Grodków o możliwości skorzystania

z bezpłatnych porad psychologicznych przez Pana Daniela Grygorcewicza

z Fundacji „PSYCHOCENTER” z Kalisza.

Oferta skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności problemami alkoholowymi, związanymi z używaniem środków psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie.

Porady psychologiczne są kierowane do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Udzielanie porad odbywać się będzie w Punkcie Konsultacyjnym „Grocaleni” w Grodkowie,

mieszczącym się  w Ratuszu, ul. Rynek 1.

Rejestracja pod numerem tel. 512 133 411.

 

Zapraszamy do korzystania z możliwości bezpłatnego wsparcia

w sierpniu w dniach:

 

2 sierpnia 2022 r. w godz. od 9.00 – 17.00.

 

9 sierpnia 2022 r. w godz. od 9.00 – 17.00.

 

16 sierpnia 2022 r. w godz. od 9.00 – 17.00.

 

17 sierpnia 2022 r. w godz. od 9.00 – 15.00.