Data wydruku: 2024-06-25 06:25:01

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia OZ i OR

W dniach 04.04.2023 r. do dnia 27.04.2023 r. przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grodków.

Konsultacje społeczne miały na celu poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grodków.

Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy Gminy Grodków oraz wszystkie działające na obszarze gminy podmioty społeczno-gospodarcze, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji.

Zbierane były uwagi w formie papierowej, elektronicznej (poprzez wypełnienie formularza) oraz spotkania otwartego dla interesariuszy, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2023 r. o godz.15:00 w Urzędzie Miejskim w Grodkowie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji (>>>do pobrania)