Data wydruku: 2024-07-13 06:25:27

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Brzeskiego na lata 2021-2030. Celem konsultacji jest umożliwienie złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii, oceny oraz propozycji, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w ankietyzacji.

W terminie od 14 września 2023 r. do 20 października 2023 r. projekt Strategii zostanie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibach urzędów samorządów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego (tj. w siedzibach: Urzędu Miasta w Brzegu, Urzędu Miejskiego w Grodkowie, Urzędu Gminy w Lubszy, Urzędu Gminy Olszanka, Urzędu Gminy Skarbimierz, Starostwa Powiatowego w Brzegu), a także zostanie opublikowany na ich stronach internetowych oraz/lub w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać:

  • elektronicznie poprzez formularz konsultacji społecznych https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_brzeski_formularz_uwag,
  • osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta w Brzegu (ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg) na wydrukowanym formularzu,
  • za pomocą poczty elektronicznej poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza lub formularza podpisanego elektronicznie na adres: serwadczak@brzeg.pl,
  • poprzez system e-PUAP na adres: /umbrzeg/skrytka.

 

Przesłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Uwagi i opinie z datą wpływu przed dniem 14 września 2023 r. oraz po dniu 20 października 2023 r. lub zgłoszone w innej formie niż wyżej wymienione nie będą rozpatrywane.

W terminie 30 dni od upływu terminu zakończenia niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg – raport z konsultacji, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, zgłoszonych uwagach wraz z odniesieniem się do nich. Raport z konsultacji społecznych zostanie umieszczony na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego Subregionu Brzeskiego oraz w ich Biuletynach Informacji Publicznej.

Załączniki:
Obwieszczenie Burmistrza Brzegu ws. konsultacji SRSB (77,67 kB)

załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-09-14 13:16 Liczba pobrań: 3

Strategia Rozwoju Subregionu Brzeskiego wraz z załącznikami do konsultac... (8,29 MB)

załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-09-14 13:16 Liczba pobrań: 10

Formularz konsultacji Subregion Brzeski (660,88 kB)

załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-09-14 13:17 Liczba pobrań: 1

Formularz konsultacji Subregion Brzeski (44,58 kB)

załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-09-14 13:17 Liczba pobrań: 1