Data wydruku: 2023-10-02 02:18:17

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Kultura do działań specjalnych

„Kultura do działań specjalnych – udział dzieci ze specjalnymi potrzebami
i ich rodzin w życiu kulturalnym”

  

  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie od czerwca do września br. realizowała projekt „Kultura do działań specjalnych – udział dzieci ze specjalnymi potrzebami i ich rodzin w życiu kulturalnym” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.    
     Zadaniem projektu było ułatwienie dostępu do narodowych zasobów kultury osobom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Partnerem w  realizacji naszego projektu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grodkowie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodkowie. Zorganizowane zostały 4 wyjazdy na rodzinne warsztaty edukacyjne (Opole, Wrocław), które połączone były z poznawaniem jednostek kulturalnych organizujących dane warsztaty. Natomiast sami opiekunowie dodatkowo zostali zaproszeni na spektakl do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
        Pierwszy wyjazd na warsztaty „Od ziarenka do bochenka” do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu odbył się 14 czerwca br. Podczas tych zajęć dzieci mogły dowiedzieć się jak ważna była rola chleba w życiu człowieka. Zapoznały się ze zwyczajami związanymi z jego wypiekiem i mogły na własne oczy zobaczyć w jaki sposób mielono zboże dawniej i dziś. Uwieńczeniem warsztatów były zajęcia praktyczne, podczas których dzieci oraz ich opiekunowie samodzielnie przygotowali bułeczki, precelki, rogaliki do wypieku w starym piecu z Rudziczki. Na koniec każdy miał okazje poczęstować się świeżo upieczonym chlebem.
        20 czerwca br. odbyła się kolejna wycieczka do świata kultury. Spacerując przez muzealne galerie Muzeum Narodowego we Wrocławiu podczas zajęć „Obraz, rzeźba, płaskorzeźba – muzealne ABC” dzieci dowiedziały się jakie są różnice pomiędzy obrazem, rzeźbą a płaskorzeźbą. Dodatkowo, aby tą wiedzę jeszcze bardziej ugruntować wykonały mały eksperyment z plasteliny. Dzięki niemu mogły na własne oczy zobaczyć jak rzeźba przemienia się w płaskorzeźbę a następnie przy pomocy drewnianego wałka tworzy obraz.
Zwiedzając Muzeum Narodowe we Wrocławiu mogliśmy zobaczyć zbroję samuraja, obraz, który ruszał oczami, stroje dawnej epoki, zabytkowe rzeźby, naczynia i elementy wyposażenia. Niezwykłe skupienie na twarzach najmłodszych było widać podczas koncertu orkiestry aniołków w sali rzeźby Johanna Georga Urbansky’ego.
       4 lipca br. uczestnicy projektu po raz kolejny zwiedzili Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, gdzie  mogli zobaczyć wiele ciekawych, odtworzonych wiernie obiektów przedstawiających życie ludności wiejskiej w XVIII i XIX wieku. Celem wycieczki były jednak warsztaty „Garncarstwo - ginące zawody, dawne rzemiosła”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak ważną rolę w społeczeństwie wiejskim odgrywała praca garncarza oraz na czym ona polegała. Największą radość sprawiły kreatywne zajęcia, podczas których każde dziecko mogło stworzyć na kole garncarskim własne kubki, miseczki, wazoniki i słoiczki.
        9 września br. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie zaprosiła do Teatru Polskiego we Wrocławiu rodziców/opiekunów dzieci biorących udział
w projekcie na spektakl „Czego nie widać” Michaela Frayna w reżyserii Marcina Sławińskiego. Jest to jedna z najchętniej wystawianych i oglądanych sztuk o teatrze i ludziach teatru. To pełna angielskiego humoru, piętrzących się scenicznych i zakulisowych wypadków, rozegrana w brawurowym tempie opowieść o powstawaniu przedstawienia.
         Ostatni wyjazd w ramach projektu odbył się 12 września br. dzieci oraz ich rodzice/opiekunowie zostali zaproszeni do Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Celem wycieczki były warsztaty rodzinne „Jesień, jesień dary niesie”. Podczas zajęć dzieci odkryły  różnorodność liści, ziaren i owoców dziko rosnących, które jesienią ubarwiają nam świat. Następnie każdy uczestnik mógł samodzielnie zdobić i kleić mozaiki roślinne wykorzystując do tego ziarna i nasiona. Dodatkowym atutem tej wycieczki było zwiedzanie Muzeum Etnograficznego i odkrywanie jego tajemnic wraz z przewodnikiem.
      Zaplanowane aktywności w ramach projektu miały za zadnie sprzyjać integracji społecznej dzieci w nim uczestniczących, a także ich rodzin. Realizacja zadania przyczyniła się do wyrównania szans społecznych oraz do stworzenia uczestnikom możliwości wszechstronnego, satysfakcjonującego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym.
Ważnym aspektem w realizacji projektu było podejmowanie przez bibliotekę współpracy
z nowymi odbiorcami, którzy mają zróżnicowane potrzeby.
       Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie składa serdeczne podziękowania dzieciom i ich rodzicom/opiekunom biorącym udział w realizacji projektu. Mamy nadzieję, że udział w warsztatach, prelekcjach wzbogaci naszych uczestników w wiedzę na całe życie.

 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
 im. Józefa Elsnera w Grodkowie