Data wydruku: 2023-10-02 02:22:30

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Diagnoza Społeczna Gminy Grodków 2023

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w internetowym badaniu Diagnoza Społeczna Gmina Grodków 2023. Celem projektu jest poznanie opinii Mieszkańców na temat istotnych dla Gminy problemów społecznych. Wśród nich znajdują się m.in.  takie kwestie, jak wychowanie i edukacja dzieci, bezpieczeństwo publiczne, zanieczyszczenie środowiska, bezrobocie czy nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Badanie jest ważnym narzędziem zarówno polityki społecznej Gminy, jak również idei partycypacji społecznej. Stanowi  też ono integralny element Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Jego wyniki posłużą optymalizacji działań profilaktycznych, edukacyjnych oraz pomocowych kierowanych do mieszkańców Gminy Grodków.

W ramach badania możecie Państwo wyrazić swoją opinię jako:

* Rodzice dzieci z Gminy Grodków:

https://www.interankiety.pl/i/rzK9OqOL

albo

* Nauczyciele ze szkół w Gminie Grodków:

https://www.interankiety.pl/i/4z1096y8

oraz

* Dorośli mieszkańcy Gminy Grodków:

https://www.interankiety.pl/i/yGdy5A1Z

 

Wypełnienie jednej ankiety zajmuje średnio 5-15 minut. Każdy z uczestników badania ma zagwarantowaną anonimowość.