Data wydruku: 2024-06-25 07:02:18

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych

Burmistrz Grodkowa ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 24.11.2023 do 18.12.2023 roku

Załączniki:

1. Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 17.11.2023r.