Data wydruku: 2024-07-18 21:33:03

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Przedstawiciele Firmy IGNITIS na spotkaniu w urzędzie

W dniu 6 lutego 2024r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące naprawy dróg zniszczonych w trakcie budowy elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Młodoszowice i Bąków.  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Brzegu, w tym Starosta Jacek Monkiewicz, Wice Starosta Ewa Smolińska, Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz, Przewodnicząca Rady Jadwiga Demska , sołtysi Młodoszowic – Urszula Świniarska oraz Bąkowa – Amelia Strojek, a także przedstawiciele Inwestora – f-my IGNITIS.

Tematem spotkania było omówienie stanu prac w zakresie remontów i przebudowy dróg powiatowych oraz gminnych, które zostały zniszczone w trakcie realizacji inwestycji prowadzonej przez IGNITIS.