Data wydruku: 2024-06-23 08:11:57

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Grodkowie

We wtorek 7 maja 2024 r. o godzinie 13-tej  rozpoczęła się pierwsza uroczysta sesja Rady Miejskiej w Grodkowie IX kadencji.

Po otwarciu obrad przez Pana Marka Kwiatkowskiego - radnego seniora, wszyscy wysłuchali hejnału Grodkowa, który rozpoczyna każde posiedzenie rady.

Po wysłuchaniu informacji o wyborach przekazanej przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie – Panią Magdalenę Górak oraz wręczeniu zaświadczeń o wyborze, radni złożyli ślubowanie.

Następnie radni podjęli pierwsze uchwały.

Uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grodkowie, którym został Pan Dariusz Gajewski oraz uchwałę o wyborze dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Grodkowie, którymi zostali Pan Ryszard Jończyk oraz Pan Paweł Birecki.

W Radzie Miejskiej w Grodkowie IX kadencji zasiada 15 radnych, wybranych w piętnastu jednomandatowych okręgach wyborczych:

 • Karolina RUDNICKA;
 • Dariusz GALUS;
 • Agnieszka GAJEWSKA;
 • Ryszard JOŃCZYK;
 • Marek KWIATKOWSKI;
 • Paweł BIRECKI;
 • Paweł DEREŃ;
 • Monika KONDYSIAK;
 • Damian MACHETA;
 • Ewelina OSADCZUK;
 • Waldemar KWIATKOWSKI;
 • Monika PAKOS;
 • Sławomir MROŻEK;
 • Dariusz GAJEWSKI;
 • Lidia KANAŚ.

 

W dalszej części obrad, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie wręczyła Panu Miłoszowi Krokowi zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Grodkowa.

Po otrzymaniu zaświadczenia, Pan Miłosz Krok złożył ślubowanie i rozpoczął sprawowanie urzędu Burmistrza Grodkowa.

 

Następnie, po zmianie porządku obrad, radni wybrali składy 5 stałych komisji rady oraz przewodniczących tych komisji.

Komisja Rewizyjna:

 • Karolina Rudnicka – przewodnicząca komisji;
 • Paweł Dereń;
 • Agnieszka Gajewska;
 • Dariusz Galus;
 • Lidia Kanaś;
 • Monika Kondysiak;
 • Waldemar Kwiatkowski;
 • Damian Macheta;
 • Sławomir Mrożek;
 • Ewelina Osadczuk;
 • Monika Pakos.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów:

 • Marek Kwiatkowski - przewodniczący komisji;
 • Paweł Birecki;
 • Paweł Dereń;
 • Agnieszka Gajewska;
 • Dariusz Galus;
 • Ryszard Jończyk;
 • Monika Kondysiak;
 • Waldemar Kwiatkowski;
 • Damian Macheta;
 • Sławomir Mrożek;
 • Ewelina Osadczuk.

Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej:

 • Dariusz Galus - przewodniczący komisji;
 • Paweł Birecki;
 • Paweł Dereń;
 • Ryszard Jończyk;
 • Marek Kwiatkowski;
 • Waldemar Kwiatkowski;
 • Damian Macheta
 • Sławomir Mrożek;
 • Karolina Rudnicka.

Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 • Lidia Kanaś - przewodnicząca komisji;
 • Paweł Birecki;
 • Paweł Dereń;
 • Ryszard Jończyk;
 • Monika Kondysiak;
 • Waldemar Kwiatkowski;
 • Damian Macheta;
 • Sławomir Mrożek;
 • Ewelina Osadczuk;
 • Monika Pakos;
 • Karolina Rudnicka.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 • Monika Kondysiak - przewodnicząca komisji;
 • Paweł Dereń;
 • Lidia Kanaś;
 • Marek Kwiatkowski;
 • Waldemar Kwiatkowski;
 • Damian Macheta;
 • Sławomir Mrożek;
 • Monika Pakos;
 • Karolina Rudnicka.

 

 

Radni podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Grodkowa.

 

Po podjęciu tej uchwały, zakończono obrady pierwszej sesji Rady Miejskiej w Grodkowie IX kadencji.