Data wydruku: 2024-07-18 23:17:39

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa

Zarząd Województwa Opolskiego Zaprasza do udziału w konkursie Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa, w ramach którego wybrane zostaną najciekawsze projekty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Laureat I miejsca zostanie nominowany do etapu ogólnopolskiego, ogłaszanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego, wymiana doświadczeń, krzewienie dobrych praktyk oraz prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego.

Adresatami konkursu są sołectwa, które zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Finał konkursu będzie miał miejsce 8 września br. podczas Dożynek Wojewódzkich w gminie Biała.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego upływa 5 lipca br.

Więcej informacji na stronie internetowej https://odnowawsi.opolskie.pl/10771-2/