Data wydruku: 2021-05-07 06:19:47

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starosta Powiatu Brzeskiego, Burmistrz Grodkowa, Burmistrz Lewina Brzeskiego, Wójt Gminy Olszanka, Wójt Gminy Skarbimierz serdecznie zapraszają

przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne spotkanie szkoleniowe „Zmiany w prawie dla organizacji pozarządowych”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2017 r., w godz. od 13.00 do 19.00, w budynku Starostwa Powiatowego w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23 (sala na parterze).

Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać na adres: stowarzyszenia@brzeg-powiat.pl do dnia 3 kwietnia 2017 r.