Data wydruku: 2021-05-08 12:13:11

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Jarmark Wielkanocny 2017

W ostatni weekend odbył się już XV Jarmark Wielkanocny w Gminie Grodków. Pogoda była doskonała dlatego dopisali goście, wystawcy i odwiedzający.


Jak co roku odbyły się dwa konkursy na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną” i „Najciekawsze stoisko”.

Wśród 19 zgłoszonych palm komisja doceniła:

I miejsce – Stowarzyszenie Nowinka Nowa Wieś Mała
II miejsce – Gminna Rada Kobiet wsi Jędrzejów
III miejsce -  Stowarzyszenie  Gminna Rada Kobiet wsi Tarnów Grodkowski

 

a z 26 stoisk zgłoszonych do konkursu najpiękniejsze to:

I miejsce – Gminna Rada Kobiet wsi Lipowa
II miejsce – Gminna Rada Kobiet wsi Przylesie Dolne
III miejsce -  Stowarzyszenie  Gminna Rada Kobiet Wiejskich wsi Jeszkotle

 

Dziękujemy zespołom, które umiliły nam czas swoim śpiewem:
Orkiestra Dęta z Żelaznej , Westalki z Jędrzejowa, Anioły św. Michała, Zespół Jeszkotlanki z Jeszkotli, chór „INOX”, Zespół Kokorycz z Głębocka, Zespół Kopiczanki z Kopic.

 

Serdecznie dziękujemy za współpracę oraz współorganizację Jarmarku Wielkanocnego – Gminnej Radzie Kobiet Gminy Grodków oraz Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Grodkowie.