Data wydruku: 2021-07-26 03:03:47

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Aktualności

Przebudowa układu komunikacyjnego na Półwiosku

W piatek rozpoczęła się przebudowa układu komunikacyjnego obręb Półwiosek wraz z odwodnieniem – etap I

 

Zakres robót obejmuje w szczególności: Ulicę Otmuchowską (odcinek do obwodnicy  w kierunku na Jędrzejów), Ulica Ogrodowa.

 

Wykonawcą jest Firma PRDM Sp. z o. o., ul. Oławska 26 A, 49-300 Brzeg

Umowa z wykonawcą robót opiewa na kwotę 1.454.855,34 zł brutto

 

Dofinansowanie  z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.032.328,74 zł.