Data wydruku: 2024-06-23 07:56:57

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Postępowanie w sytuacji kryzysowej

Postępowanie w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiegokolwiek innego powodu np.:

 

 • brak nadawcy
 • brak adresu nadawcy
 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca z którego nie spodziewamy się .

 

należy:

 

 1. Nie otwierać tej przesyłki!
 2. Umieścić tę przesyłkę w grubym plastykowym worku, szczelnie zamknąć,
 3. Worek umieścić w drugim plastykowym worku, szczelnie zamknąć
 4. Paczki nie należy przemieszczać .Należy pozostawić ją na miejscu,
 5. Powiadomić lokalny Posterunek Policji (nr tel. 997 lub Straż Pożarną Nr tel. 998 oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 77 404 03 41.

 

W przypadku gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakakolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, galaretę , piankę itp.) lub płynnej

 

należy:

 

 1. Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić nie dotykać , nie wąchać nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć system wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna)
 2. Należy cała zawartość umieścić w worku plastykowym , zamknąć go i zakleić taśmą lub plastrem,
 3. Należy dokładnie umyć ręce,
 4. Zaklejony worek umieścić w drugim worku plastykowym, zamknąć go i zakleić,
 5. Ponownie dokładnie umyć,
 6. W przypadku braku odpowiedniego opakowania należy unikać  poruszania i przemieszczania przesyłki
 7. Bezzwłocznie powiadomić lokalny Posterunek Policji , lub Straż Pożarną oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.