Data wydruku: 2021-04-21 22:29:07

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Sygnały alarmowe


RODZAJ KOMUNIKATU

SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU

SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

WIZUALNY SYGNAŁ ALARMOWY

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Alarm powietrzny

Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty

Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla ...............

Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm powietrzny

Alarm o skażeniach

Przerywany modulowany dźwięk syreny

Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach .............(podać rodzaj skażenia) dla ...............

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 

Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm o skażeniach dla ..............

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE


RODZAJ KOMUNIKATU

SPOSÓB OGŁOSZENIA KOMUNIKATU

SPOSÓB ODWOŁANIA KOMUNIKATU

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

AKUSTYCZNY SYSTEM ALARMOWY

ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie .......... około godz .......... min .......... może nastąpić skażenie ................(podać rodzaj skażenia) w kierunku .................. (podać kierunek)

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .............. (rodzaj skażenia) dla ..................

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ........... dla ...................