Data wydruku: 2021-04-21 23:34:49

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Ważne telefony

Nazwa instytucji, organizacjiTelefonAdres
Policja 997
77 4241743

Grodków
Państwowa Straż Pożarna 998, 112
77 4155206

Grodków
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Wodociągowe 77 4155585 Tarnów Grodkowski