Data wydruku: 2024-07-18 22:58:34

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Komisje Rady Miejskiej

Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedmiotem działania Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest opiniowanie i kontrola w zakresie:

-        stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,

-        utrzymania dróg, placów i ulic,

-        ochrony środowiska, w tym opiniowanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz sprawozdania z jego realizacji,

-        działalności służb komunalnych w zakresie gospodarki odpadami i utrzymania czystości,

-        ochrony gruntów rolnych i leśnych,

-        zmian klasyfikacji gruntów rolnych i przeznaczania ich na cele nierolnicze,

-        gospodarki wodno-ściekowej i melioracji,

-        projektu budżetu i jego wykonania w części dotyczącej Gminnego funduszu Ochrony Środowiska, utrzymania ochotniczych straży pożarnych, remontu dróg, placów i ulic oraz w zakresie wydatków na poprawę infrastruktury wsi, jak również zmiany dokonywane w tym zakresie w trakcie roku budżetowego.

 

W skład w/w komisji wchodzą następujący radni:

KANAŚ LIDIA - Przewodnicząca Komisji

BIRECKI PAWEŁ

DEREŃ PAWEŁ

JOŃCZYK RYSZARD

KONDYSIAK MONIKA

KWIATKOWSKI WALDEMAR

MACHETA DAMIAN

MROŻEK SŁAWOMIR

OSADCZUK EWELINA

PAKOS MONIKA

RUDNICKA KAROLINA