Data wydruku: 2021-05-07 06:23:17

Urząd Miejski w Grodkowie

e-mail: um@grodkow.pl www: grodkow.pl

Dyżury Radnych

Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Demska przyjmuje interesantów

w środy w godzinach 1100 - 1200.

Radni Rady Miejskiej pełnią dyżury w gabinecie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Grodkowie   (pokój nr 25, I piętro)