Pozostałe dokumenty

2017

Zarząd Stowarzyszenia „Subregion Południowy” ogłasza konkurs na projekt graficzny logo Stowarzyszenia „Subregion Południowy”.

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, w szczególności do osób zawodowo lub amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną ukierunkowaną na działania marketingowe oraz grafików komputerowych.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie pracy zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz przesłanie jej na adres:

Starostwo Powiatowe w Nysie

Biuro Stowarzyszenia „Subregion Południowy”

ul. Piastowska 33

48-300 Nysa

z dopiskiem „konkurs na projekt logo Stowarzyszenia „Subregion Południowy”

 

lub dostarczenie osobiście do Starostwa Powiatowego w Nysie - w terminie do 15 maja 2017 r.

 

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł

Grzegorz Malina

Stowarzyszenie Subregion Południowy

Burmistrz Grodkowa kieruje zapytanie o cenę na przedsięwzięcia polegające naopracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej :

  1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - obręb Jaszów ~ 0,55 km
  2. Przebudowa drogi gminnej publicznej - obręb Przylesie Dolne ~ 0,4 km
  3. Przebudowa mostu na ul. Elsnera w Grodkowie
  4. Budowa dróg wewnętrznych – obręb Tarnów Grodkowski ~ 0,3 km
  • Data aktualizacji: 2021-01-15 13:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 035 584