Aktualności

Kolejne środki unijne w Gminie Grodków

Gmina Grodków informuje, iż w dniu 8 maja 2017r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą
nr 3740/2017 wybrał do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne
w miastach subregionalnych  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektpn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków
”.

Liderem Projektu jest Gmina Grodków, a Gmina Paczków - Partnerem.

 

Projekt ma na celu ograniczanie indywidualnego ruchu samochodowego w centrach miast na rzecz transportu zbiorowego i komunikacji rowerowej. Efekty jego realizacji przyczynią się do niwelowania negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, a tym samym przyczynią się do poprawy poziomu i jakości życia społeczności lokalnych /czytaj całość>>>/

  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 746 112