Aktualności

Zapisy na szkolenia - sierpień

Trwają zapisy na szkolenia w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków”

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę Grodków wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mieszkańcy Gminy Grodków, którzy ukończyli 25 rok życia mogą zapisywać się na najbliższe szkolenia:

Nazwa szkolenia (moduł)

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia

Rodzic w Internecie - opis

21.08-23.08
09.00-13.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Moje finanse i transakcje w sieci - opis

21.08-23.08
14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Kultura w sieci - opis

27.08-29.08
08.00-12.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Tworzę własną stronę internetową (blog) - opis

27.08-29.08
14.00-18.00

Urząd Miejski w Grodkowie

Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin (3 dni po 4 godziny), w grupach 12-osobowych.

Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy catering.

Wszystkie informacje i dokumenty do pobrania dostępne są w BIP Urzędu Miejskiego w Grodkowie w zakładce E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków.

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego pok. 39.

Można się również zgłosić elektronicznie poprzez stronę internetowa www.fwzr.pl/rezerwacje

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o kontakt pod nr tel.: 77 40 40 318, 77 40 40 311 (Urząd Miejski w Grodkowie) lub 733 885 505 (Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju)

  • Data aktualizacji: 2020-01-28 12:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 584 695