• Obwieszczenie (1,21 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-09-22 13:02

 • Obwieszczenie (1,02 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-06-28 15:34

 • Obwieszczenie (1,32 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-04-27 14:27

 • Obwieszczenie

  załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-04-05 15:24

Uprzejmie informujemy, że od dnia 04.04.2023r. do dnia 27.04.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Grodków. Konsultacje zostaną przeprowadzone w  następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Urzędzie Miejskim w Grodkowie oraz na stronie  internetowej gminy www.grodkow.pl oraz pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/grodkow_formularz_uwag_or_i_oz

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – w dniu 20 kwietnia 2023 r.  o godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy www.grodkow.pl, pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/grodkow_ankieta_gpr

 1. Wypełnione formularze można dostarczyć:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: p.grabowska@o2.pl ;

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków;

3) osobiście do Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków w godzinach pracy Urzędu;

4) podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 20 kwietnia 2023 r.

5) poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/grodkow_formularz_uwag_or_i_oz

Załączniki:

- projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Załącznik do uchwały - mapy

formularz konsultacyjny

- diagnoza delimitacyjna wyznaczająca OZ i OR

 • Obwieszczenie

  załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-04-03 14:41

 • Obwieszczenie

  załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-03-29 14:42

 • Obwieszczenie

  załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-03-06 14:29

 • Decyzja (1,79 MB)

  załączył: Dorota Zawadzka, Redaktor BIP - Promocja Gminy dnia 2023-02-17 13:31

 • Decyzja (1,79 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-02-17 13:01

 • Decyzja (1,79 MB)

  załączył: Kamila Rademacher, Redaktor BIP - Zamówienia Publiczne dnia 2023-02-17 12:59

 • Obwieszczenie

  załączył: Anna Zając, Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2023-01-31 11:19

 do góry