Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Grodkowie, w skład którego wchodzą:

- 4 letnie Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstań Śląskich, ul. H. Sienkiewicza 29

- 5 letnie Technikum im. Żołnierzy Niezłomnych

- 3 letnia Branżowa Szkoła I Stopnia im. Żołnierzy Niezłomnych

- 2 letnia Branżowa Szkoła II stopnia nr 1

Adres: ul. Krakowska 20; 49-200 Grodków

tel. 77 415 52 94

e-mail: kontakt@zsgrd.pl


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w skład którego wchodzą:

-  Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna

- Branżowa Szkoła I Stopnia

- Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

- Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze

- Grupy Wychowawcze

Adres: ul. Krakowska 31; 49-200 Grodków

tel. 77 415 54 88

e-mail: soswgrodkow@poczta.onet.pl


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Adres: ul Kasztanowa 3,  49-200 Grodków

tel. 77 415 55 11
e-mail:  pppgrodkow@op.pl

 do góry