OGŁOSZENIE

Burmistrz Grodkowa informuje, że dla mieszkańców Gminy Grodków został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK działa przy ul. Warszawskiej 33 w Grodkowie i jest czynny od wtorku do soboty, w godzinach: we wtorki i piątki od 10:00 do 18:00, w środy i czwartki od 7:00 do 15:00, w soboty od 8:00 do 15:00.

 

PSZOK zapewnia mieszkańcom Gminy Grodków bezpłatny odbiór odpadów komunalnych wymienionych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r., z wyjątkiem metali o kodzie 20 01 40, które przyjmowane są w punkcie odbioru przy ul. Wrocławskiej 50f.

 

Załączniki:
 do góry