1 maja –Święto pracy

Święto obchodzone jest 1 maja. To dzień ustawowo wolny od pracy. Polacy uwielbiają spędzać go z rodziną i wśród przyjaciół, ciesząc się majówką.

Pierwszy raz Polacy obchodzili święto pracy w 1890 roku, kiedy Polska pozostawała pod zaborami. W okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939) tego dnia odbywały się liczne pochody i demonstracje organizacji robotniczych oraz partii lewicowych. Po zakończeniu II wojny światowej rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status święta państwowego, wolnego od pracy i tak jest do dziś. W czasach PRL organizowano tego dnia pochody pierwszomajowe.

Ze względu na bliskość Święta Konstytucji 3 Maja do Święta Pracy, z których oba są ustawowo dniami wolnymi od pracy, Polacy wykorzystują przeważnie ten moment do kilkudniowego wypoczynku. W przysłowiową majówkę warto jest udać się z rodziną bądź przyjaciółmi za miasto i odpocząć ciesząc się piękną wiosenną pogodą. Z racji tego, że święto pracy ma charakter międzynarodowy, jest to również dobry moment dla turystów, aby przyjechać na weekend do Polski.

Źródło: http://www.polska.pl/poznaj-polske/zwyczaje-i-swieta/swieto-pracy/

 

2 maja -Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Święto przypada 2 maja. Tego dnia Polacy wspominają długą historię biało-czerwonych barw narodowych i z dumą eksponują flagi na zewnątrz.

Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli Orła, będącego godłem Polski, i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu, który jest godłem Litwy. Oba te godła znajdują się na czerwonych tarczach herbowych.

Na fladze biel znalazła się u góry, a czerwień na dole, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Barwy biała i czerwona zostały po raz pierwszy uznane za narodowe 3 maja 1792 r., w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Formalnie zostały przyjęte jako kolory państwa polskiego przez Sejm Królestwa Polskiego w 1831 r., w czasie powstania listopadowego. Po odzyskaniu niepodległości wygląd polskiej flagi zatwierdził Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 r.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest od 2004 roku. Tego dnia organizowane są liczne akcje patriotyczne, które przypominają o biało- czerwonych barwach narodowych. W ostatnich latach do łask wróciła też kokarda narodowa – biało-czerwona rozetka, noszona przez powstańców w XIX wieku. Dziś Polacy przypinają ją do ubrania podczas świąt państwowych.

Drugiego maja Polska świętuje również Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Zostało ono ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 roku w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach. Ocenia się, że poza Polską mieszka około 20 milionów osób o polskich korzeniach.

 

Źródło:   http://www.polska.pl/poznaj-polske/zwyczaje-i-swieta/dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej/

 

3 maja –Święto Narodowe

3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą spisaną konstytucją w nowożytnej Europie, drugą na świecie po amerykańskiej.

Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za  święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas  zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce i dniem wolnym od pracy. Od 2007 roku jest również świętem narodowym Litwy.

W szczególnie podniosłej atmosferze odbywają się główne obchody Święta 3 Maja przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Towarzyszą im defilada wojskowa, salwy armatnie, uroczysta odprawa warty, składanie wieńców. Hołd dziełu wybitnych Polaków oddają przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojskowych, duchowieństwa, reprezentanci korpusu dyplomatycznego, kombatanci, harcerze i tysiące warszawiaków.

Święto 3 maja jest świętem radosnym. W całej Polsce odbywają się wiosenne imprezy, koncerty, rodzinne majówki. Na ulicach stolicy rozgrywany jest „Bieg Konstytucji 3 maja” na dystansie 5 km.

 

Źródło: http://www.polska.pl/poznaj-polske/zwyczaje-i-swieta/swieto-narodowe-trzeciego-maja/

 

Załączniki:
 do góry