UWAGA WAŻNE!!!

W związku z dużym zainteresowaniem projektem, termin składanie deklaracji na wymianę pieca zostaje wydłużony do 15 września 2020r.

Szanowni Mieszkańcy

Informuję, że Gmina Grodków zamierza ubiegać się o dofinansowanie dla projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza na przedsięwzięcie związane z:

  1.    wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.
  2.    likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi pracami termomodernizacyjnymi.

W związku powyższym zapraszam mieszkańców Gminy Grodków zainteresowanych dodatkowym dofinansowaniem do złożenia DEKLARACJI. Pozwoli to określić skalę zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła i przystąpić do programu mającego na celu poprawę jakości powietrza.

W ramach projektu będzie można uzyskać dofinansowanie od 34% do 68% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji (poziom dofinansowania będzie określony w późniejszym etapie, uzależniony będzie od ilości zainteresowanych osób).

Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2022.

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 31 sierpnia 2020r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w Biurze Obsługi Klienta, ul. Warszawska 29, parter, pok. 10.

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,  pok. nr 38 i 39  oraz na stronie internetowej www.grodkow.plBliższe informacje uzyskać można pod nr tel. 77 40 40 321.

Deklaracja ma charakter sondażowy. Należy pamiętać, że złożenie deklaracji nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji! Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Gminę Grodków dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Z uwagi na konkursowy charakter naboru wniosków złożone deklaracje będą weryfikowane pod względem możliwości uczestnictwa w projekcie, ze względu na konieczność spełnienia kryteriów udziału w konkursie.

                                                                                                                                               Burmistrz Grodkowa 

                                                                                                                                                 Marek Antoniewicz

Do pobrania:

wzór deklaracji.doc

wzór deklaracji.pdf

 do góry