Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot należy złożyć do Burmistrza Grodkowa w ustawowym terminie tj. od 1 lutego do 1 marca 2021 r. odpowiedni wniosek wraz z:

- stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego fakturami VAT (lub ich kopiami – oryginał do wglądu) za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

- dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającym informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do pobrania w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pokoju nr 5.

Informacja tel. nr 774040303

 do góry