Straż Miejska w Grodkowie wraz z wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie przeprowadza kontrole sposobu odprowadzania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta i gminy.

Rada Miejska Uchwałą nr XX/173/20  z dnia 30  września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków określiła szczegółowe zasady w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z podziałem na poszczególne frakcje). Niestety zdarzają się przypadki niestosowania się do niniejszych wytycznych, co skutkuje kontrolą i mandatami karnymi.

W związku z powyższym przypominamy o przestrzeganiu właściwej segregacji odpadów komunalnych i nie odprowadzaniu innych rodzajów odpadów tj.: budowlanych, elektro śmieci, poprodukcyjnych, niebezpiecznych itp. łącznie z komunalnymi w dniu odbioru wg ustalonego harmonogramu. Niniejsze odpady powinny być odprowadzone do PSZOK lub odebrane na podstawie dodatkowej umowy zawartej z podmiotem uprawnionym.

 

Komendant Straży Miejskiej w Grodkowie

Paweł Borkowski

tel.: 774157126 wew. 10

fax: 774157129@fax.orange.pl

e-mail :  strazmiejska@grodkow.pl

 do góry