Z okazji „Dnia Strażaka” składamy wszystkim
Druhnom i Druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
oraz strażakom i pracownikom Państwowej Straży Pożarnej
najserdeczniejsze życzenia wyrazy szacunku i uznania za ofiarną służbę,
trud poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego.
Życzymy, aby trudna praca była źródłem satysfakcji
oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie
niech towarzyszy Wam w codziennej pracy.

 

   Przewodnicząca Rady Miejskiej                                   Burmistrz Grodkowa

           Jadwiga Demska                                                   Marek Antoniewicz

 do góry