Gmina Grodków otrzymała kolejne dofinansowanie, tym razem na projekt pn. „Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów".

Zakres prac:
Kolnica – droga przy szkole,
Gałązczyce – droga przy szkole, wykonanie wraz z chodnikiem
Wierzbna – droga do świetlicy wiejskiej
Bogdanów – droga do boiska i świetlicy kontenerowej
Jędrzejów – droga do szkoły.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" opiewa na kwotę: 1.856.911,00 zł. Wartość całego zadania 2.977.650,00 zł.

Rzeczowa realizacja projektu nastąpi w 2022r.
Podpisanie umowy miało miejsce w dniu wczorajszym przy udziale Antoniego Konopki -  członka zarządu Województwa Opolskiego i Marka Antoniewicza – Burmistrza Grodkowa

 do góry