Od 1 lipca br. właściciele lub zarządcy domów, bloków, obiektów usługowych mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji wynika z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2127). Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow...

Deklaracja to rodzaj ankiety w której podaje się:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Właściciele budynków, w których źródła ogrzewania uruchomione były przed 1 lipca 2021 roku mają rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 roku.

Natomiast jeżeli dom ma nowe źródło ogrzewania i uruchomione po 1 lipca br., to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Deklarację do CEEB należy składać online poprzez portal ZONE: www.gunb.gov.pl.

Klikając w przycisk „złóż deklarację”, system krok po kroku przeprowadzi przez cały proces składania formularza.

Deklarację mogą złożyć jedynie osoby, które posiadają profil zaufany lub e-dowód.

Osoby, które nie mają możliwości wysłania deklaracji drogą online, mogą ją złożyć w wersji papierowej. Deklarację można pobrać:

- z portalu ZONE,

- zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Grodkowie, pok. 38,

- pobrać poniżej.

Wypełnioną deklarację można:

- złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pok. nr 10 (BOK),

- wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków.

Wzór deklaracji budynki i lokale mieszkalne (A)

Wzór deklaracji budynki i lokale niemieszkalne (B)

 do góry