Informujemy, że właśnie zakończyliśmy realizację kolejnego projektu promocyjnego. Ścieżka dydaktyczna i związany z nią materiał promocyjny współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadania realizowanego przez Gminę Grodków pn. „Utworzenie ścieżki dydaktycznej zawierającej system informatyczny i materiały promocyjne dla 10 obiektów na terenie miasta Grodków”, mającego na celu zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszary LGD oraz rozwój bazującej na nich oferty turystycznej.

Zadanie realizowane w ramach naboru realizowanego przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”.

Projekt obejmuje instalację systemu „Mówiące Pomniki”, który w bardzo dogodny sposób umożliwi mieszkańcom i odwiedzającym gminę turystom na poznanie historii danego obiektu. Informacja ta dostępna jest dodatkowo w dwóch wersjach językowych: angielskim i niemieckim. Dla zapewnienia łatwości dostępu wydanych zostało również 5000 ulotek informacyjno – promocyjnych.
Dodatkowo w ramach projektu zostało zamontowane oświetlenie trzech bram/baszt zlokalizowanych na trasie.

Na stronie https://www.poznajhistorie.pl/ można zapoznać się z naszą lokalizacją oraz innymi miejscami, gdzie funkcjonuje już taki system.

 do góry