Czym jest dodatek osłonowy i komu przysługuje

Dodatek osłonowy jest świadczeniem, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym 17 grudnia 2021 r. Jest to element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Jaką kwotę można uzyskać

Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50 zł rocznie dla największych gospodarstw domowych.

Od razu doprecyzujemy, bo tej informacji dotyczą najczęstsze pytania - jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany „na rękę” czyli netto (źródło: strona Ministerstwa Klimatu).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

Uwaga: W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jak złożyć wniosek i w jakiej formie

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Obsługą wypłacania świadczeń związanych z tzw. dodatkiem osłonowym w Grodkowie zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Szpitalna, 49-200 Grodków)

Wniosek można złożyć w formie papierowej, kierując się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodkowie (w godzinach pracy OPS) czy wysyłając pocztą na adres Ośrodka - albo elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Więcej informacji o dodatku osłonowym na stronie OPS:

https://ops.grodkow.pl/260-start.html 

 do góry