Informujemy mieszkańców gminy Grodków o możliwości skorzystania

z bezpłatnych porad psychologicznych.

Oferta skierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej w szczególności problemami alkoholowymi, związanymi z używaniem środków psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie.

Porady psychologiczne są kierowane do osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Udzielanie porad odbywać się będzie w Punkcie Konsultacyjnym „Grocaleni” w Grodkowie,

mieszczącym się  w Ratuszu, ul. Rynek 1.

Rejestracja pod numerem tel. 602 552 533.

 

Zapraszamy do korzystania z możliwości bezpłatnego wsparcia.

 

Harmonogram dyżurów psychologa w gminie Grodków w styczniu 2022 r.

 

 

Data

Godziny przyjęć

Psycholog

 

17.01.2022

13.00 – 17.00

Patrycja Jaworska

 

17.01.2022

14.00 – 17.00

Sebastian Pluta

 

20.01.2022

09.00 – 17.00

Jakub Różycki

 

27.01.2022

09.00 – 17.00

Jakub Różycki

 

31.01.2022

13.00 – 17.00

Patrycja Jaworska

 

31.01.2022

14.00 – 17.00

Sebastian Pluta

 

 

 do góry