6 czerwca 2022 r. w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Grodkowie odbyła się już XVI edycja  Gminnego Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym pod hasłem: „Chcemy lepiej niż rodzice chodzić pieszo przez ulice”. Konkurs skierowany był do dzieci 6- letnich.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 7 zespołów 2- osobowych  reprezentujących przedszkola i oddziały przedszkolne z Gminy Grodków: Przedszkole Publiczne w Kopicach, Przedszkole Publiczne w Wierzbniku, Niepubliczne Przedszkole „Puchatek”, oddział przedszkolny  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej, oddział przedszkolny z Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie oraz dwa oddziały z  Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie. 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród najmłodszych mieszkańców gminy, wiedzy na temat  bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Podczas konkursu dzieci miały do wykonania 13 zadań. Dzieci wykazały się znajomością zasad ruchu drogowego zwłaszcza dotyczącą prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach , umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu na terenie przedszkola i poza nim, znajomością podstawowych znaków drogowych.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, w składzie: Zastępca Burmistrza Grodkowa Waldemar Wójcicki, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie Ewa Winiarska, Komendant Straży Miejskiej Paweł Borkowski, Przedstawiciel Straży Miejskiej  Patryk Bandyk, Przedstawiciele Komisariatu Policji w Grodkowie: sierżant sztabowy Beata Barteczko starszy posterunkowy Justyna Rusin.

 

Egzekwo:

                  I miejsca zajęły zespoły: 

 Przedszkole Publiczne w Wierzbniku

 1. Dołhańczuk Aleksander
 2. Nowacka Zofia

Niepubliczne Przedszkole „Puchatek”

 1. Cygan Ines
 2. Yanchyshyn Hanna

 „Smerfy” z s. nr 4  - Przedszkole Publiczne nr 2  w Grodkowie

 1. Kacper Borkowski

       2.Tadeusz Kamionka

  Oddział przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Jędrzejowie

 1. Stache Julia
 2. Mrożek Julia

 Oddział przedszkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipowej

 1. Ryłko Łukasz
 2. Błaszczuk Kinga

 

II miejsce zajęły zespoły:

                  Przedszkole Publiczne w Kopicach

 1. Pejs Hanna
 2. Serwata Sara

                 „Mrówki” z Sali nr 3 Przedszkole Publiczne nr 2 w Grodkowie

 1. Lena Karmazyn
 2. Krystian Bugajski

 

6 latki zaprezentowały wysoki poziom wiedzy i kultury osobistej. Laureatom wręczono nagrody oraz dyplomy. Sponsorami nagród byli Burmistrz Grodkowa oraz Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 2 w Grodkowie. Konkurs zakończył się wykonaniem pamiątkowej fotografii

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

 do góry