Mimo trwających wakacji Wykonawcy sumiennie realizują podpisane umowy. W trakcie realizacji jest kilka zadań.
Jednym z nich jest „Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązczyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów” – zadanie dofinansowane z PROW na lata 2014-2020. Umowna kwota dofinansowania z EFROW: 1.856.911,00 zł. Kosztorysowa wartość całego zadania 2.977.650,00 zł.
Kolejna inwestycja to „Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne w Grodkowie” – projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowita wartość projektu: 2.540.158,00 zł. A dofinansowanie ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1.500.000,00 zł
Dzieje się równiez na ul. Klubowej w Grodkowie, gdzie w ramach zadania „Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - wykonawca całkowicie przebudowuje ten odcinek drogi. Planowany koszt zadania – 2.470 251,97 zł, z tego dofinansowanie 1 482 151,18 zł.

Największym zadaniem obecnie realizowanym jest zadanie pn.: „Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej na terenie Gminy Grodków – rewitalizacja obiektów sportowych: kompleks lekkoatletyczny, Otwarta Strefa Aktywności i boisko przy PSP nr 1 w Grodkowie”  w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 1 912 124,03zł. Dofinansowanie EFRR: 699 905,08zł (38% wydatków kwalifikowalnych).
Bardzo zaawansowane są również prace przy inwestycji: „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie” dofinansowanej ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania: 5.753.099,30 zł Dofinasowanie: 4.500.000,00 zł

Oczywiście to nie wszystkie zadania, kilka mniejszych jest w trakcie realizacji, a kolejne czekają na dokumentację, rozstrzygnięcie przetargu lub podpisanie umowy.

 do góry