Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Mpzp
Mpzp
Załączniki:
 do góry