W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka ul. Sienkiewicza w Grodkowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  nabór na 2023r.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 541 584,13 zł a otrzymane dofinansowanie  w wysokości 1 524 950,48 zł

 do góry