INFORMACJA !!!!

Informujemy, że w związku z remontem drogi na ul. Konopnickiej w Grodkowie zostaną wyznaczone punkty zbiorcze, gdzie należy wystawiać odpady.

Punkty zbiorcze zostały utworzone w porozumieniu z firmą  ‘Komunalnik’, która świadczy odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Grodków.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami:

  1. Gmina – 77 404 03 15
  2. Firma Komunalnik – 533 701 593

 

*PUNKTY ZBIORCZE ZAZNACZONE CZEROWNYM KÓŁKIEM (od ulicy Żeromskiego, Sienkiewicza oraz Kościuszki)

Załączniki:
 do góry