Mamy wielką przyjemność poinformować Was wszystkich, że Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Elsnera w Grodkowie otrzymała dofinansowanie na dwuletnie zadanie "Z BIBLIOTEKĄ BLISKO SIEBIE", które będzie realizować w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Działania opierać się będą na współpracy z 14 partnerami z gminy Grodków (szkoły podstawowe i inne jednostki). Mają one wykorzystać zasoby biblioteki i partnerów oraz sprawowaną przez nich  w lokalnej społeczności funkcje, do oddziaływania na lokalnych odbiorców, do inspirowania ich do własnych inicjatyw, do dania im poczucia, że lokalne społeczeństwo jest grupą, która współpracując może bardzo dużo i nawet te jednostki, którym wydaje się, że nie mają wpływu na działania kulturalne w gminie, które nawet nie jednocząc się w grupy formalne, mogą faktycznie wpływać na to, co dzieje się w lokalnej bibliotece oraz jej otoczeniu i mogą w niej znaleźć swoje miejsce. Dla osób lub grup osób ogłoszony zostanie konkurs na własną kulturalną inicjatywę oddolną.

Ponadto w zadaniu zaplanowano szereg aktywności skierowanych do aktualnych i potencjalnych użytkowników biblioteki (wydarzenia edukacyjno-animacyjne) dla dzieci (0-12 lat), młodzieży (13-18 lat), dorosłych (aktywnych zawodowo) i seniorów. Zakłada się, że w pierwszym roku w działaniach weźmie udział niespełna 400 osób, zaś w drugim około 650. Uczestnikami zadania będą również pracownicy biblioteki i partnerzy projektu, którzy wezmą oni udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących ich kompetencje. Partnerzy wspólnie zrealizują całe zadanie, dodatkowo dokonają analizy rynku kulturalnego w gminie Grodków oraz opracują ścieżkę rozwoju biblioteki jako "trzeciego miejsca".

 

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

 do góry