Mieszkańcy oraz użytkownicy lokali
przy ul. Reymonta, ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Jagiełły w Grodkowie

Uprzejmie informujemy, że Gmina Grodków kontynuuje realizację zadania pn. „Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie przewiduje remont nawierzchni oraz chodników przy ul. Reymonta, ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Jagiełły w Grodkowie. Prowadzenie robót budowlanych wymaga czasowego zamknięcia i wyłączenia z ruchu remontowanych odcinków dróg. Razem z wykonawcą czynimy wszelkie starania, aby uciążliwości związane z utrudnieniami w ruchu były jak najmniejsze, ale ze względu na zakres robót nie da się całkowicie uniknąć ograniczeń w ruchu kołowym i pieszym.

  1. Obecnie kończone są prace na ul. Jagiełły. Wykonawca stara się jak najszybciej zakończyć roboty na tej ulicy. Planowane jest, aby w drugiej połowie czerwca ul. Jagiełły przywrócić do ruchu.
  2. W odniesieniu do wcześniej przedstawionej informacji, ze względu na wynikłe trudności, wykonawca zmuszony był skorygować harmonogram robót na ul. Grunwaldzkiej i prace rozpoczęto 2 tygodnie później.
    Zakończenie robót na ul. Grunwaldzkiej planowane jest w drugiej połowie lipca.
  1. Od połowy lipca do końca sierpnia planowane jest prowadzenie prac na ul. Reymonta. Aby wykorzystać fakt, że nawierzchnia ul. Reymonta będzie rozebrana Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. zaplanowały wymianę sieci wodociągowej w tej ulicy. W związku z powyższym usunięto nawierzchnię na ul. Reymonta, aby ułatwić wymianę wodociągu. Do połowy lipca wodociąg ma zostać wymieniony, ale prowadzone prace będą wiązały się z czasowymi włączeniami ul. Reymonta z ruchu.

Po wykonaniu rozpoczętego remontu nawierzchnia dróg oraz chodników w centrum miasta będzie w dobrym stanie technicznym, co zwiększy bezpieczeństwo użytkowników korzystających z sieci drogowej. Polepszy się również dostępność komunikacyjną mieszkańców oraz osób korzystających z lokali użytkowych i publicznych w centrum Grodkowa.

Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i z góry przepraszamy za utrudnienia, które powstaną w trakcie prowadzenia robót budowlanych.    

Burmistrz Grodkowa 

Miłosz Krok

 do góry