Stowarzyszenie Niepokorne Umysły realizuje zadanie publiczne pt. "Wychodzimy z domu" - organizowanie imprez turystycznych, sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu i z innymi dysfunkcjami, jest finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON

Załączniki:
 do góry