W dniu 3 czerwca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Grodkowie odbyło się spotkanie Burmistrza z Sołtysami.

Spotkanie poświęcone było następującej tematyce:

  1. Informacja na temat Funduszu Sołeckiego.
  2. Prawa i obowiązki inkasentów.
  3. Wolne wnioski.

Ponadto Burmistrz Marek Antoniewicz złożył informację na temat bieżących działalności gminy.

W wolnych wnioskach Sołtysi zgłaszali swoje zapytania, na które Burmistrz udzielał odpowiedzi.

 do góry